Γραμματεία της Σχολής

Η γραμματεία της σχολής είναι αρμόδια για τη διοικητική υποστήριξη των μαθημάτων και των λοιπών δραστηριοτήτων της σχολής. Στις αρμοδιότητες της γραμματείας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων :

  • Οργάνωση της εγγραφής των φοιτητών σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο
  • Έκδοση, μετά από αίτηση του φοιτητή, πιστοποιητικών εγγραφής στη σχολή και αναλυτικής βαθμολογίας
  • Κεντρική καταχώρηση της βαθμολογίας των φοιτητών
  • Έκδοση των ωρολογίων προγραμμάτων μαθημάτων και εξεταστικών περιόδων

Η γραμματεία της σχολής βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και δέχεται το κοινό κάθε εργάσιμη ημέρα από 09.30 έως 13.30.

Στον ίδιο χώρο στεγάζεται και η γραμματεία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ και δέχεται το κοινό κάθε εργάσιμη ημέρα από 09.30 έως 13.30.

Επικοινωνία

Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών (+30) 210 772 2196
(+30) 210 772 4150
(+30) 210 772 1934
Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (+30) 210 772 4147
(+30) 210 772 1926


Email της Γραμματείας Προπτυχιακών: secretariat@naval.ntua.gr

Email της Γραμματείας Μεταπτυχιακών: secrmet@mail.ntua.gr