Παναγιώτα Βασιλείου
Καθηγήτρια

Σχολή Χημικών Μηχανικών

Γραφείο: Κτίριο Χ.Μ., Γ.301
Τηλέφωνο: +30210772 3063
Fax: +30210772 3139
E-Mail: [javascript protected email address]
Ιστοσελίδα: http://www.chemeng.ntua.gr/the_people/p.vassiliou