Κωνσταντίνα Σταματάκη  
Υπάλληλος με σύμβαση Iδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ)
Γραμματεία Τομέα Μελέτης Πλοίου & Θαλάσσιων Μεταφορών

Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Τομέας Μελέτης Πλοίου και Θαλασσίων Μεταφορών

Τηλέφωνο:
+30 210 772 1714
Fax:
+30 210 772 1408
E-Mail:
[javascript protected email address]