Ιωάννης Τραχανάς  
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)

Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Τομέας Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής

Τηλέφωνο:
+30 210 772 1035
Fax:
+30 210 772 1032
E-Mail:
[javascript protected email address]