Ιωάννα Ράπτη  
Υπάλληλος με σύμβαση Iδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ)
Γραμματεία Τομέα Ναυτικής & Θαλάσσιας Υδροδυναμικής

Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Τομέας Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής

Τηλέφωνο:
+30 210 772 1780
Fax:
+30 210 772 1397
E-Mail:
[javascript protected email address]