Γεώργιος Δ. Τζαμπίρας  
Ομότιμος Καθηγητής

Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Τομέας Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής

Γραφείο:
Κτήριο ΑΝΥΜ, 3ος όροφος, γραφείο 303
Τηλέφωνο:
+30 210 772 1107
Fax:
+30 210 772 1032
E-Mail:
[javascript protected email address]