Εμμανουήλ Ρογδάκης
Καθηγητής

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Τηλέφωνο: +30210772 3966
Fax: +30210772 1344
E-Mail: [javascript protected email address]
Ιστοσελίδα: http://users.ntua.gr/rogdemma