Ελισσάβετ Καλούτσα  
Υπάλληλος με σύμβαση Iδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ)
Γραμματεία Τομέα Θαλάσσιων Κατασκευών

Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Τομέας Θαλασσίων Κατασκευών

Τηλέφωνο:
+30 210 772 1415
Fax:
+30 210 772 1412
E-Mail:
[javascript protected email address]