Ευαγγελία-Ζωή Ακριτίδη  
Υπάλληλος με σύμβαση Iδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ)
Γραμματεία Τομέα Ναυτικής Μηχανολογίας

Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Τομέας Ναυτικής Μηχανολογίας

Τηλέφωνο:
+30 210 772 1111
Fax:
+30 210 772 1117
E-Mail:
[javascript protected email address]