Χριστίνα Παπαβασιλείου  
Διοικητικός Υπάλληλος
Γραμματεία Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Τηλέφωνο:
+30 210 772 2391
Fax:
+30 210 772 1887