Ανακοινώσεις
Monday, 08 Απριλίου 2024 - Γενικές Ανακοινώσεις
Job Description

An entry level engineering position for newly graduated engineers. Rotating through each of the core business sectors of ABS, the rotational engineer will spend up to four months each working in engineering, survey and technology. Through broader and more technically challenging work assignments, incumbent will develop a thorough understanding of policies, methods and procedures. Following the completion of each rotation, the engineer will be placed in a permanent role as either an Engineer I or Surveyor I.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Excellent command of the English language is a prerequisite.

The position is challenging for young candidates, as it offers opportunities to learn new skills and contributes to their professional growth.

If you are interested, please send your CV to cvhr@avin.gr .

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Tuesday, 02 Απριλίου 2024 - Γενικές Ανακοινώσεις

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Tuesday, 02 Απριλίου 2024 - Γενικές Ανακοινώσεις

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Tuesday, 02 Απριλίου 2024 - Γενικές Ανακοινώσεις
Σας ενημερώνουμε ότι αύριο Τετάρτη 3 Απριλίου 2024 η Γραμματεία της Σχολής δεν θα εξυπηρετεί από τις 10.00 π.μ. έως τις 12/00 μ.μ λόγω υπηρεσιακών υποχρεώσεων.
Tuesday, 02 Απριλίου 2024 - Γενικές Ανακοινώσεις

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες