Ανακοινώσεις
Wednesday, 03 Μαίου 2017 - Ανακοινώσεις Προπτυχιακών
Tuesday, 04 Απριλίου 2017 - Ανακοινώσεις Κοσμητείας
Thursday, 23 Μαρτίου 2017 - Γενικές Ανακοινώσεις

Το εργαστήριο προσωπικών υπολογιστών θα λειτουργήσει την 24η Μαρτίου 2017 από τις 9.30 μέχρι 15.00

Monday, 13 Μαρτίου 2017 - Γενικές Ανακοινώσεις

TRA VISIONS 2018 is a competition funded by the European Commission, Surface Transport Unit, aimed at awarding the best EU university students (BSc, MSc, PhD) and young researchers in the transport sector. read more: http://www.travisions.eu/TRAVisions/

Tuesday, 28 Φεβρουαρίου 2017 - Ανακοινώσεις Προπτυχιακών