Ανακοινώσεις
Saturday, 08 Οκτωβρίου 2016 - Ανακοινώσεις Προπτυχιακών
Saturday, 08 Οκτωβρίου 2016 - Ανακοινώσεις Προπτυχιακών
Tuesday, 04 Οκτωβρίου 2016 - Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Ανακοινώνεται στους φοιτητές, πως άλλαξε η αίθουσα της παράδοσης του μαθήματος «Γαλλική Γλώσσα Ι & Γαλλική Γλώσσα ΙΙΙ», επιλογής του 1ου και 3ου εξαμήνου. Ως νέα αίθουσα ορίζεται η 004 του Κτιρίου Δ (ισόγειο).

Tuesday, 04 Οκτωβρίου 2016 - Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Ανακοινώνεται στους φοιτητές, πως άλλαξε η αίθουσα της παράδοσης του μαθήματος «Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές σε Ναυπηγικές Κατασκευές», επιλογής του 9ου εξαμήνου. Ως νέα αίθουσα ορίζεται η 108 του Κτιρίου Δ.

Friday, 30 Σεπτεμβρίου 2016 - Γενικές Ανακοινώσεις
Friday, 30 Σεπτεμβρίου 2016 - Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΕ ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016 ? 2017 ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ 10/10/2016.

Friday, 30 Σεπτεμβρίου 2016 - Ανακοινώσεις Προπτυχιακών