Ανακοινώσεις
Thursday, 12 Οκτωβρίου 2017 - Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Σας ενημερώνουμε πως έγινε αλλαγή στην ώρα διδασκαλίας του μαθήματος «Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών». Το μάθημα θα διδάσκεται κάθε Τρίτη 10:45 ? 12:30 στην αίθουσα 104, του κτιρίου Δ.

Thursday, 12 Οκτωβρίου 2017 - Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Σας ενημερώνουμε πως έγινε αλλαγή στην αίθουσα διδασκαλίας (μόνο για την ημέρα της Δευτέρας) του μαθήματος «Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις & Προβλήματα Συνοριακών Τιμών», υποχρεωτικό του 5ου εξαμήνου. Το μάθημα θα διδάσκεται κάθε Δευτέρα στα Κτίρια των Γενικών Εδρών, στο Αμφιθέατρο 3 και ώρα 10:45 ?12:30.

Thursday, 12 Οκτωβρίου 2017 - Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Σας ενημερώνουμε πως έγινε αλλαγή στην αίθουσα διδασκαλίας (μόνο για την ημέρα της Τετάρτης) του μαθήματος «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική», υποχρεωτικό του 5ου εξαμήνου,. Το μάθημα θα διδάσκεται κάθε Τετάρτη στο Εργαστήριο Αεροδυναμικής και ώρα 12:45 ? 14:30.

Thursday, 12 Οκτωβρίου 2017 - Ανακοινώσεις Κοσμητείας

Παραίτηση Υποψηφιότητας Καθηγητή Ι.Κ. Χατζηγεωργίου

Διαβάστε την ανακοίνωση

Ημερομηνία Διεξαγωγής Εκλογών για τη θέση Κοσμήτορα της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Μηχανικών

Διαβάστε την ανακοίνωση

Υποψηφιότητες για τη θέση Κοσμήτορα της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε την ανακοίνωση

Ορισμός εφορευτικής επιτροπής για τη διενέργεια της εκλογής του Κοσμήτορα της ΣΝΜΜ

Διαβάστε την ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Μάθημα «Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και Βάσεις Δεδομένων για το Θαλάσσιο Περιβάλλον» θα γίνεται κάθε Τρίτη στην Αίθουσα του Κέντρου Γεωπληροφορικής, στο Κτίριο του Λαμπαδαρίου της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών στις 12:30 μ.μ.

Ορισμός εφορευτικής επιτροπής για τη διενέργεια της εκλογής του Κοσμήτορα της ΣΝΜΜ

Διαβάστε την ανακοίνωση

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ "ΝΑΥΤΙΚΗ & ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ" ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΟΥ (3ου ) ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2017- 2018

1ο Εξάμηνο

3ο Εξάμηνο