Ανακοινώσεις
Wednesday, 26 Οκτωβρίου 2016 - Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Ανακοινώνεται στους φοιτητές, πως άλλαξε η αίθουσα της παράδοσης του μαθήματος «Μερικές Διαφορικές Εξετάσεις», του 3 ου εξαμήνου. Εφ?εξής, το μάθημα της Δευτέρας θα γίνεται στο Αμφιθέατρο 3 στο Κτίριο των Ηλεκτρολόγων.

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΟΤΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΘΑ ΑΝΑΒΛΗΘΕΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Tuesday, 11 Οκτωβρίου 2016 - Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Αλλαγή ωραρίου διδασκαλίας Μετά από σχετικό αίτημα και τη σύμφωνη γνώμη της συντριπτικής πλειοψηφίας των φοιτητών, ανακοινώνεται ότι από τη Δευτέρα 10/10/2016 το μάθημα της Τετάρτης καταργείται και το ωράριο διδασκαλίας του μαθήματος αναδιαμορφώνεται ως εξής: Δευτέρα, 8:45-10:30, αίθουσα Δ.202 (καμία αλλαγή) Πέμπτη, 12:45-15:05, αίθουσα Δ.201 (με ένα μόνο διάλειμμα) Ο Διδάσκων Νίκος Τσούβαλης

Saturday, 08 Οκτωβρίου 2016 - Ανακοινώσεις Προπτυχιακών
Saturday, 08 Οκτωβρίου 2016 - Ανακοινώσεις Προπτυχιακών
Tuesday, 04 Οκτωβρίου 2016 - Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Ανακοινώνεται στους φοιτητές, πως άλλαξε η αίθουσα της παράδοσης του μαθήματος «Γαλλική Γλώσσα Ι & Γαλλική Γλώσσα ΙΙΙ», επιλογής του 1ου και 3ου εξαμήνου. Ως νέα αίθουσα ορίζεται η 004 του Κτιρίου Δ (ισόγειο).

Tuesday, 04 Οκτωβρίου 2016 - Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Ανακοινώνεται στους φοιτητές, πως άλλαξε η αίθουσα της παράδοσης του μαθήματος «Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές σε Ναυπηγικές Κατασκευές», επιλογής του 9ου εξαμήνου. Ως νέα αίθουσα ορίζεται η 108 του Κτιρίου Δ.

Friday, 30 Σεπτεμβρίου 2016 - Γενικές Ανακοινώσεις