Ανακοινώσεις
Monday, 07 Μαίου 2018 - Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Εξεταστική Περίοδος Ιουνίου 2018

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα της εξεταστικής

Ενημερώνουμε τους φοιτητές της Σχολής μας ότι την Πέμπτη 10η Μαΐου 2018, και ώρα 11:30 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση στην αίθουσα 106 με θέμα: «Δυνατότητες Επαγγελματικής Απασχόλησης στον Ελλαδικό Χώρο» Ομιλητές θα είναι οι:

?Αντώνης Ματθαίου, Ναυπηγός και Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, πραγματογνώμονας,

?Διαμάντης Γεώργιος, μέλος ΕΛΙΔΝΑ (Επιτροπή Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων), και,

?Πεκτελίδης Δημήτριος (Hellenic Seaways)

Καλούνται οι σπουδαστές των τελευταίων ετών να παρακαλουθήσουν την ενδιαφέρουσα αυτή ενημέρωση.

Monday, 07 Μαίου 2018 - Γενικές Ανακοινώσεις

Λεξικά Ναυτικών Όρων

ο Επικ. Καθ. Γ. Παπαδάκης ψηφιοποίησε τα λεξικά που υπήρχαν στα τέσσερα βιβλία "Τεχνική του Πλοίου" του καθηγητή Βασίλειου Φραγκούλη. Το υλικό αντλήθηκε από την προσωπική βιβλιοθήκη του ομότιμου Καθηγητή Κ. Λουκάκη. Τα λεξικά είναι τεσσάρων ειδών: Επίσημων - Κοινών όρων Κοινών - Επίσημων όρων Ελληνό -Αγγλικά Αγγλο ? Ελληνικά

Βρείτε εδώ τα λεξικά

Ενημερώνουμε πως η περίοδος των δηλώσεων των μαθημάτων για την επί πτυχίω εξεταστική των χειμερινών μαθημάτων, παρατείνεται μέχρι και την Τετάρτη 9 Μαΐου 2018.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την δήλωση των μαθημάτων ΜΟΝΟ στο ακόλουθο link :

http://www.central.ntua.gr/sxoles/registrations/eggrafes

Η επί πτυχίω εξεταστική αφορά φοιτητές που έχουν κωδικό 08112?? ή παλαιότερο. Όσοι φοιτητές δεν κάνουν δήλωση μαθημάτων, δεν θα συμπεριληφθούν στους καταλόγους και δεν θα μπορούν να λάβουν μέρος στην εξεταστική. Σε περίπτωση συμμετοχή τους σε εξέταση, δεν θα υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης της βαθμολογίας τους.

Ενημερώνουμε πως η περίοδος των δηλώσεων των μαθημάτων για την επί πτυχίω εξεταστική των χειμερινών μαθημάτων, ξεκινάει τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2018 και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 6 Μαΐου 2018.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την δήλωση των μαθημάτων ΜΟΝΟ στο ακόλουθο link :

http://www.central.ntua.gr/sxoles/registrations/eggrafes

Η επί πτυχίω εξεταστική αφορά φοιτητές που έχουν κωδικό 08112?? ή παλαιότερο. Όσοι φοιτητές δεν κάνουν δήλωση μαθημάτων, δεν θα συμπεριληφθούν στους καταλόγους και δεν θα μπορούν να λάβουν μέρος στην εξεταστική. Σε περίπτωση συμμετοχή τους σε εξέταση, δεν θα υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης της βαθμολογίας τους.

Wednesday, 25 Απριλίου 2018 - Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψιν της αρμόδιας επιτροπής από το Τμήμα Μηχανοργάνωσης του ΕΜΠ και τη Γραμματεία της Σχολής καταρτίστηκε και αναρτήθηκε στη σελίδα της Πρακτικής Άσκησης (http://mycourses.ntua.gr/document/document.php) πίνακας κατάταξης των φοιτητών που δήλωσαν συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση του έτους 2018, κατέθεσαν εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έκαναν την εγγραφή τους στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης κατά το χειμερινό ή/και το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018. Διευκρινίζεται ότι με βάση σχετική απόφαση της Σχολής, για την κατάταξη των φοιτητών ελήφθησαν υπόψιν τα εξής δύο ισοδύναμα κριτήρια: ?Ο αριθμός των μαθημάτων στα οποία ο κάθε φοιτητής έχει πάρει προβιβάσιμο βαθμό μέχρι και την περίοδο του Σεπτεμβρίου σαν ποσοστό του συνολικού αριθμού μαθημάτων για την απόκτηση του πτυχίου. ?Ο μέσος όρος της βαθμολογίας του φοιτητή στα ανωτέρω μαθήματα. Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές που δεν συμφωνούν με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης μέχρι την Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να καταθέσουν σχετικό αίτημα στη Γραμματεία της Σχολής.

Βρείτε εδώ τα ονόματα

Wednesday, 25 Απριλίου 2018 - Γενικές Ανακοινώσεις

Μαθήματα και Εξεταστέα Ύλη για υποτροφίες Ιδρύματος Ευγενίδου Σας γνωρίζουμε ότι τα μαθήματα και η εξεταστέα ύλη για τις υποτροφίες του Ιδρύματος Ευγενίδου, για το Ακαδ. Έτος 2018-2019, έχει ως ακολούθως:

Μελέτη Πλοίου και Yδροστατική

Μεθοδολογία της Μελέτης Πλοίου. Εκλογή κυρίων διαστάσεων και λοιπών στοιχείων. Έλεγχος εκτοπίσματος, έλεγχος χωρητικότητας κυτών ? κανονισμοί καταμέτρησης. Έλεγχος κανονισμών γραμμής φόρτωσης ? ύψος εξάλων. Έλεγχος ευστάθειας και διαγωγής. Κινητήριος εγκατάσταση και προωστήρια μέσα. Προκαταρκτική εκτίμηση κόστους κατασκευής. Υδροστατική και ευστάθεια άθικτου πλοίου.

Αντοχή Πλοίου και Ναυπηγικά Υλικά.

Διαμήκης αντοχή πλοίου θεωρούμενου ως δοκού. Επίδραση υπερκατασκευών και διαφορετικών υλικών στη διαμήκη αντοχή πλοίου. Παραμορφώσεις πλοίου λόγω κάμψης και διάτμησης. Κατανομές διατμητικών τάσεων σε εγκάρσιες τομές πλοίου. Εγκάρσια αντοχή του πλοίου. Σχεδιασμός της μεταλλικής κατασκευής του πλοίου από βασικές αρχές της μηχανικής. Υστέρηση διάτμησης και η έννοια του ενεργού πλάτους ελάσματος. Ναυπηγικά Υλικά (χάλυβες, κράματα αλουμινίου, σύνθετα υλικά). Ειδικά προβλήματα ναυπηγικών υλικών (ψαθυρή θραύση, κόπωση). Στοιχεία της επιστήμης συγκολλήσεων (υπολογισμός αντοχής συγκολλήσεων, σφάλματα συγκολλήσεων, μέθοδοι μη καταστρεπτικού ελέγχου).

Βασικές Αρχές Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής .

Εξισώσεις κίνησης ρευστού. Μη συνεκτικά ρευστά. Στροβιλότητα ? βασικοί νόμοι. Βασική θεωρία οριακού στρώματος ? υδροτομές, υδροδυναμική άντωση. Τυρβώδες οριακό στρώμα. Αντίσταση λόγω τριβής. Αποκόλληση οριακού στρώματος, συντελεστής αντίστασης. Διαστατική ανάλυση, φυσική ομοιότητα. Αδιάστατοι αριθμοί της μηχανής των ρευστών. Κατασκευή φυσικών μοντέλων και πρόβλεψη χαρακτηριστικών του πρωτοτύπου από πειράματα στο μοντέλο, πλήρης και ευρηματική ομοιότητα. Κύματα βαρύτητας. Γραμμική θεωρία, υπολογισμός δυναμικού, ταχύτητας και πίεσης, εξίσωση διασποράς, ενέργεια κύματος, ταχύτητα φάσης και ομαδική ταχύτητα. Αντίσταση πλοίου. Πειραματικός υπολογισμός αντίστασης. Συστηματικές σειρές αντίστασης. Πρόωση πλοίου. Σχεδίαση ελίκων από συστηματικές σειρές.

Πληροφορίες στο Ίδρυμα Ευγενίδου

Thursday, 29 Μαρτίου 2018 - Γενικές Ανακοινώσεις

Το ωράριο του εργαστηρίου προσωπικών υπολογιστών της Σχολής για την περίοδο των εορτών θα είναι το εξής: Μεγάλη Δευτέρα 2 Απριλίου - Μεγάλη Τετάρτη 4 Απριλίου, 9.30-15.30 Τετάρτη 11 Απριλίου - Παρασκευή 13 Απριλίου 9.30-15.30

Tuesday, 27 Μαρτίου 2018 - Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενημερώνουμε πως το προγραμματισμένο μάθημα της «Υγιεινής και Ασφάλειας» , της Τρίτης 27 Μαρτίου 2018 αναβάλλεται, λόγω επαγγελματικού ταξιδιού του διδάσκοντα. Θα υπάρξει μελλοντική ανακοίνωση για την αναπλήρωσή του.

Tuesday, 20 Μαρτίου 2018 - Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι η διανομή των συγγραμμάτων μέσω της υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ» για το εαρινό εξάμηνο 2017-2018 θα ξεκινήσει την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018. Οι δηλώσεις συγγραμμάτων θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018. Παρακαλούνται οι φοιτητές να μπουν στην ιστοσελίδα www.eudoxus.gr προκειμένου να δηλώσουν τα συγγράμματά τους. Υπενθυμίζουμε ότι οι φοιτητές που έχουν ξεπεράσει το 7ο έτος σπουδών δεν δικαιούνται να λάβουν συγγράμματα. Από τη Γραμματεία