Εργαστηριακή Φυσική
Περιγραφή

Θεωρία: Θεωρία και μεθοδολογία πειραματικών μετρήσεων. Θεωρία σφαλμάτων. Ανάλυση και παρουσίαση πειραματικών δεδομένων.
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 10 εργαστηριακές ασκήσεις, επιλεγμένες από τη Μηχανική, τον Ηλεκτρομαγνητισμό, την Κυματική, τις Ταλαντώσεις και την Οπτική.

Εξάμηνο : 4o

Διδάσκοντες : Ν. Ήργες