Αναλυτική Μηχανική
Περιγραφή

Λαγκρανζιανή Μηχανική: Γενικευμένες συντεταγμένες και συνθήκες εξαναγκασμού. Η αρχή d? Alembert. Εξισώσεις Lagrange χωρίς και με τριβή. Νόμοι διατήρησης.
Χαμιλτονιακή Μηχανική: Οι εξισώσεις Hamilton. Οι αγκύλες Poisson. Κανονικοί μετασχηματισμοί. Κανονικές αναλλοίωτες. Συμμετρίες και νόμοι διατήρησης. Η μέθοδος Hamilton - Jacobi.

Εξάμηνο : 9o

Διδάσκοντες : I. Κομίνης