Μαθηματική Ανάλυση Ι (Συναρτήσεις μιας μεταβλητής)
Περιγραφή

Εισαγωγή στους πραγματικούς  αριθμούς., σύνολα, στοιχεία  Λογικής. Ακολουθίες πραγματικών αριθμών. Σειρές πραγματικών αριθμών. Όριο και συνέχεια πραγμ. συναρτήσεων μιας μεταβλητής. Αντίστροφες κυκλικές - υπερβολικές συναρτήσεις. Διαφορικός Λογισμός συναρτήσεων μιας μεταβλητής. (Θεώρημα Taylor). Δυναμοσειρές. Αόριστο και ορισμένο ολοκλήρωμα. Τεχνικές ολοκλήρωσης. Εφαρμογές ορισμένου ολοκληρώματος. Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξεως (γραφική λύση, χωριζομένων μεταβλητών, ομογενείς, γραμμικές, Bernoulli). Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις 2ης τάξης με σταθερούς συντελεστές. Γενικευμένα ολοκληρώματα.  Κριτήρια σύγκλισης. Συναρτήσεις Γάμμα και Βήτα.

Εξάμηνο : 1o

Διδάσκοντες : N. Γιαννακάκης, Β. Καλπακίδης