Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Περιγραφή

Εξετάζονται χαρακτηριστικά στοιχεία του επιστημονικού φαινομένου και της τεχνολογικής εξέλιξης και η αλληλεπίδρασή τους, σε μία ιστορική διαδρομή από τον 6ο αιώνα π.Χ. μέχρι την περίοδο της επιστημονικής επανάστασης του 16ου - 17ου αιώνα.  Θα γίνει προσπάθεια να σκιαγραφηθεί το επιστημονικό ιδεώδες κάθε μίας από τις βασικές περιόδους, (Αρχαία Ελλάδα, Λατινικός Μεσαίωνας, Νέοι Χρόνοι) και να σχολιασθεί η ειδικότερη κάθε φορά μορφή της σχέσης επιστήμης - τεχνολογίας.

Εξάμηνο : 1o

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/NAVAL1039

Διδάσκοντες : Γ. Μαυρογόνατου