Θέμα Σχεδίασης Πλοίου Ι, ΙΙ, III, IV
Περιγραφή

Στο Θέμα Σχεδίασης Πλοίου ΙΙ, ΙΙ, IV εγγράφονται όσοι σπουδαστές οφείλουν το μάθημα από προηγούμενα εξάμηνα.

Εξάμηνο : 9o

Διδάσκοντες : Α. Παπανικολάου

Προαπαιτούμενα : Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου Ι (Μεθοδολογία Προμελέτης Πλοίου)