Εισαγωγή στη Μηχανουργική Τεχνολογία και Εργαστήριο
Περιγραφή

Εισαγωγή στις κατεργασίες των υλικών. Μετροτεχνία. Πιστότητα επιφάνειας. Κατεργασίες διαμόρφωσης του συμπαγούς υλικού. Κατεργασίες διαμόρφωσης του επιπέδου ελάσματος. Γενική επισκόπηση συμβατικών και μη συμβατικών κατεργασιών αποβολής υλικού. Κοπτικά εργαλεία. Αρχές λειτουργίας εργαλειο?ηχανών. Εργαλειο?ηχανές διαμόρφωσης και αποβολής υλικού. Εργαλειο?ηχανές αριθμητικού ελέγχου. Αυτο?ατισ?ός ?ε χρήση Η/Υ. Χύτευση υλικών. Συγκολλήσεις. Αρχές κονιομεταλλουργίας.

Εργαστήριο: Δύο εργαστηριακές ασκήσεις (με παράδοση τεχνικής έκθεσης) με τίτλους: α)«Τεχνικές Μετρήσεων», β)«Κατεργασίες Υλικών σε Συμβατικές Εργαλειομηχανές».

Εξάμηνο : 1o

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/NAVAL1056

Διδάσκοντες : Δ. Παντελής