Ανάλυση και Σχεδίαση Σκαφών από Σύνθετα Υλικά
Περιγραφή

Γενικά περί σύνθετων υλικών (σ.υ.).  Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες και μέθοδοι κατασκευής.  Μηχανική των σ.υ.  Κλασσική Θεωρία Πολύστρωτων.  Τρόποι και κριτήρια αστοχίας των σ.υ.  Αντοχή πολύστρωτου.  Κατασκευαστική ανάλυση και σχεδίαση σκάφους από σ.υ.  Κάμψη και λυγισμός ενισχυτικών τύπου καπέλου και πολύστρωτων πλακών.  Σχεδίαση συνδέσεων.  Παράδειγμα κατασκευαστικής σχεδίασης ταχύπλοου σκάφους.
Εργαστήριο:  Μια υποχρεωτική εργαστηριακή άσκηση διάρκειας 5 ωρών ανά σπουδαστή, με παράδοση τεχνικής έκθεσης.

Εξάμηνο : 8o

Διδάσκοντες : Ν. Τσούβαλης