Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ και Εργαστήριο (Μη Μεταλλικά Υλικά, Διάβρωση)
Περιγραφή

Πολυμερή, Κεραμικά και Γυαλιά, Σύνθετα Υλικά και Ξύλο. Εξετάζονται για κάθε μια από τις ανωτέρω οικογένειες μη μεταλλικών υλικών:  ταξινόμηση, δομή, ιδιότητες (φυσικές και μηχανικές), είδη αποσύνθεσης, τεχνικές μορφοποίησης και εφαρμογές.
Διάβρωση Μεταλλικών Υλικών (Ορισμοί, Γενικά περί διάβρωσης, Εισαγωγή στις βασικές αρχές της Ηλεκτροχημείας,  Δυναμικά ισορροπίας, Κινητική της διάβρωσης, Παθητικοποίηση, Είδη διάβρωσης). Μέθοδοι Προστασίας από Διάβρωση. Διάβρωση Ναυπηγικών κατασκευών.
Εργαστήριο: Δύο εργαστηριακές ασκήσεις (με παράδοση τεχνικής έκθεσης) με τίτλους: α) Μέτρηση δυναμικού διάβρωσης - Γαλβανική διάβρωση και καθοδική προστασία, β) Ανοδική οξείδωση αλουμινίου

Εξάμηνο : 4o

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/NAVAL1054

Διδάσκοντες : Δ. Παντελής