Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών Ι και Εργαστήριο (Μεταλλικά Υλικά)
Περιγραφή

Κρυσταλλική δομή των μετάλλων. Ατέλειες της κρυσταλλικής δομής.  Φυσικές και μηχανικές ιδιότητες.  Μηχανικές δοκιμές.  Διαγράμματα φάσεων σε ισορροπία.  Μελέτη του διμερούς συστήματος Fe-C.  Μετασχηματισμοί δομής στερεάς κατάστασης.  Μέθοδοι σκλήρυνσης μεταλλικών υλικών.  Θερμικές κατεργασίες μεταλλικών υλικών.  Επιφανειακές κατεργασίες μεταλλικών υλικών.  Βιομηχανικά κράματα (χάλυβες, χυτοσίδηροι, κράματα αλουμινίου, τιτανίου, χαλκού).
Εργαστήριο: Μία εργαστηριακή άσκηση με τίτλο «Θερμικές κατεργασίες ναυπηγικών χαλύβων και χαλύβων κατασκευών», με παράδοση τεχνικής έκθεσης.

Εξάμηνο : 3o

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/NAVAL1053

Διδάσκοντες : Δ. Παντελής