Μηχανουργικές Κατεργασίες, διάβρωση και προστασία μεταλλικών υλικών
Περιγραφή

Εισαγωγή στη μηχανουργική τεχνολογία, κατεργασίες διαμόρφωσης συμπαγούς υλικού (έλαση, σφυρηλάτηση, διέλαση, ολκή), κατεργασίες διαμόρφωσης επίπεδου ελάσματος (κάμψη), συμβατικές και μη συμβατικές κατεργασίες αποβολής υλικού (κοπή, τόρνευση, φρεζάρισμα, πλάνευση, διάτρηση, με δέσμη νερού, με δέσμη laser, ηλεκτροδιάβρωση, κτλ.).

Διάβρωση μεταλλικών υλικών (ορισμοί, γενικά περί διάβρωσης, εισαγωγή στις βασικές αρχές της ηλεκτροχημείας, δυναμικά ισορροπίας, κινητική της διάβρωσης, παθητικοποίηση, είδη διάβρωσης). Μέθοδοι προστασίας από διάβρωση. Διάβρωση ναυπηγικών κατασκευών.

Εργαστήριο: Δύο υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις με τίτλους "Κατεργασίες υλικών σε συμβατικές εργαλειομηχανές" και «Μέτρηση δυναμικού διάβρωσης ? Γαλβανική διάβρωση και καθοδική προστασία».

Πανεπιστημιακές Σημειώσεις: "Εισαγωγή στη Μηχανουργική Τεχνολογία", Δ. Παντελής και Χ. Σαράφογλου, ΕΜΠ, Αθήνα, 2018. "Διάβρωση και Προστασία Ναυπηγικών Κατασκευών", Δ. Παντελής και Θ. Τσιούρβα, ΕΜΠ, Αθήνα, 2012.

Σημειώσεις Εργαστηρίου: "Κατεργασίες υλικών σε συμβατικές εργαλειομηχανές", Δ.

Παντελής, ΕΜΠ, Αθήνα, 2014. "Διάβρωση και Προστασία Ναυπηγικών Κατασκευών", Δ. Παντελής, ΕΜΠ, Αθήνα, 2012.

Εξάμηνο : 3o

Διδάσκοντες : Α. Ζερβάκη