Ναυπηγική Τεχνολογία
Περιγραφή

Ναυπηγικά υλικά (χάλυβες, κράματα αλουμινίου, κράματα τιτανίου, σύνθετα υλικά). Ψαθυρή θραύση (φαινομενολογία, αρχές γραμμικής ελαστικής θραυστομηχανικής, μέθοδοι αποφυγής ψαθυρής θραύσης).  Κόπωση (φαινομενολογία, μέθοδοι υπολογισμού βασιζόμενες σε κυκλικές τάσεις και κυκλικές παραμορφώσεις, εφαρμογή γραμμικής ελαστικής θραυστομηχανικής στην κόπωση, εφαρμογές στη ναυπηγική).  Σχάση κατά φυλλώσεις.  Στοιχεία θεωρίας και τεχνολογίας συγκολλήσεων (περιγραφή βασικότερων μεθόδων συγκόλλησης, σφάλματα συγκολλήσεων, μέθοδοι μη καταστρεπτικού ελέγχου συγκολλήσεων, υπολογισμός συγκολλήσεων).  Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής ναυπηγείου.
Λογιστικές ασκήσεις για το σπίτι: Τρεις σειρές λογιστικών ασκήσεων για επίλυση στο σπίτι.
Εργαστήριο: Τρεις εργαστηριακές ασκήσεις, με παράδοση τεχνικής έκθεσης.

Εξάμηνο : 7o

Διδάσκοντες : Θ. Λουκάκης, Ν. Τσούβαλης

Προαπαιτούμενα : Μηχανουργικές Κατεργασίες, διάβρωση και προστασία μεταλλικών υλικών