Ταλαντώσεις Γάστρας και Κατασκευαστικών Στοιχείων Πλοίου
Περιγραφή

Ταλαντώσεις πρωτεύουσας κατασκευής: Ιδιοσυχνότητες σε κάμψη στο κατακόρυφο και εγκάρσιο επίπεδο και στρέψη. Καμπτική απόκριση σε αρμονικούς και τυχαίους κυματισμούς. Ταλαντώσεις υπερκατασκευής και πρυμναίας κατασκευής. Ταλαντώσεις κατασκευαστικών στοιχείων. Διεγέρσεις: Μηχανή, Έλικα, Κυματισμοί. Οδηγίες νηογνωμόνων για τη μελέτη και πρόληψη των ταλαντώσεων.

Εξάμηνο : 9o

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/NAVAL1025

Διδάσκοντες : Μ. Σαμουηλίδης

Προαπαιτούμενα : Δυναμική Ναυπηγικών Κατασκευών