Ηλεκτροτεχνία
Περιγραφή

Ηλεκτρική ενέργεια, Σήματα και Συστήματα, Ηλεκτρικά κυκλώματα, Ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων, Ανάλυση Ημιτονικής Μόνιμης Κατάστασης (ΗΜΚ), Ισχύς και ενέργεια, Τριφασικά Δίκτυα, Επίλυση ηλεκτρικών Δικτύων με μετασχηματισμό Laplace, Μέθοδοι ανάλυσης ηλεκτρικών δικτύων με προγράμματα Η/Υ, επίλυση μαγνητικών κυκλωμάτων, Επιδράσεις ηλεκτρικού ρεύματος στον ανθρώπινο οργανισμό.
Στα πλαίσια του μαθήματος γίνονται και δύο εργαστηριακές ασκήσεις με θέμα: «Γνωριμία με ηλεκτρολογικό εργαστήριο - Μετρήσεις ηλεκτρικών μεγεθών» και «Συμμετρικά και Ασύμμετρα τριφασικά κυκλώματα». Επίσης, στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές παραδίδουν σειρά υπολογιστικών ασκήσεων.

Εξάμηνο : 3o

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/NAVAL1011

Διδάσκοντες : Ι. Προυσαλίδης