Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές και Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο
Περιγραφή

Μετασχηματιστές (Μονοφασικοί - Τριφασικοί) - Ισοδύναμα κυκλώματα μετασχηματιστών - Παράλληλη λειτουργία μετασχηματιστών  Αρχές λειτουργίας στρεφόμενων ηλεκτρικών μηχανών - Είδη ηλεκτρικών μηχανών -Κινητήρες και γεννήτριες (λειτουργία, ισοδύναμα μονοφασικά κυκλώματα) - Σύγχρονες Μηχανές - Ασύγχρονες Μηχανές - Μηχανές Συνεχούς Ρεύματος - Παράλληλη λειτουργία γεννητριών συνεχούς και εναλλασσομένου ρεύματος - Βασικές αρχές συστημάτων ελέγχου στροφών ηλεκτρικών μηχανών - Ηλεκτρονικά Ισχύος - Εισαγωγή στις αρχές λειτουργίας των ηλεκτρικών κινητήρων πρόωσης.
Στα πλαίσια του μαθήματος γίνονται και οι εξής εργαστηριακές ασκήσεις:

  1. Μετρήσεις χαρακτηριστικών μεγεθών λειτουργίας σε ηλεκτρικές μηχανές
  2. Λειτουργία στατών και στρεφόμενων ηλεκτρικών μηχανών - Μετρήσεις χαρακτηριστικών μεγεθών
  3. Προσομοιώσεις σε υπολογιστικά προγράμματα λειτουργίας ηλεκτρικών μηχανών σε μόνιμη και μεταβατική κατάσταση

Εξάμηνο : 4o

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/NAVAL1014

Διδάσκοντες : Ι. Προυσαλίδης