Εργαστήριο Ναυτικής Μηχανολογίας Ι
Περιγραφή

Εισαγωγή στις μετρήσεις βασικών μεγεθών, τυποποίηση μέτρων και σταθμών κατά το σύστημα SI, βαθμονόμηση μετρητικών συσκευών.
Εργαστηριακές Ασκήσεις:

  1. Μετρήσεις Πίεσης, Θερμοκρασίας, Ροής
  2. Μετρήσεις Συναρτήσεων Μεταφοράς Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου
  3. Μετρήσεις Στρέψης, Κάμψης, Ώσης ¶ξονα
  4. Μετρήσεις Επιτάχυνσης και Δύναμης
  5. Μετρήσεις Ιξώδους.

Εξάμηνο : 8o

Διδάσκοντες : Ν. Κυρτάτος, Ι. Γεωργίου, Λ. Καϊκτσής, Γ. Παπαλάμπρου, Ν. Αλεξανδράκης