Ειδικά Συστήματα Ελέγχου Πλοίου
Περιγραφή

Α: Εισαγωγή. Ορισμοί. Ιστορική αναδρομή στα συστήματα ελέγχου πλοίου. Ανασκόπηση Συστημάτων Ελέγχου: Βέλτιστος έλεγχος, Προσαρμοστικός έλεγχος MRAC. Απαιτήσεις σχεδιασμού, περιορισμοί.  Υλοποίηση: ψηφιακά συστήματα ελέγχου με Η/Υ.
Β: Συστήματα Ελέγχου Πλοίου. Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου Πλοίου: Μοντελοποίηση του πλοίου με στόχο τα συστήματα ελέγχου. Διαταραχές από το περιβάλλον. Αυτόματοι πιλότοι πορείας πλοίου. Σταθεροποίηση με πτερύγια. Σταθεροποίηση με πηδάλιο. Γυροσκοπικά συστήματα μέτρησης θέσης/κλίσης. Επενεργητές. Προσομοίωση κλασσικού, βέλτιστου και προσαρμοζόμενου ελεγκτή με γραμμικό μοντέλο πλοίου σε MATLAB/Simulink.
Γ: Συστήματα ελέγχου μηχανής. Συστήματα ελέγχου μείωσης ρύπων. Διαθέσιμα  συστήματα state-of-art.
Δ: Προσομοίωση Συστημάτων Ελέγχου Πλοίων. Προσομοίωση δυναμικής πλοίου  και  συστήματος ελέγχου στο MATLAB/Simulink. Χρήση σύνθετων μοντέλων για τη δυναμική πλοίου και τις διαταραχές. Χρήση ελεγκτών που σχεδιάστηκαν στην αντίστοιχη ενότητα.
Ε: Θέματα: α) σχεδιασμός συστήματος προσαρμοστικού ελέγχου, προσομοίωση και δοκιμή σε εργαστηριακή διάταξη, β) σχεδιασμός και προσομοίωση αυτόματου πιλότου πορείας πλοίου, γ) σχεδιασμός και προσομοίωση συστήματος  ελέγχου μείωσης ρύπων, όλα σε MATLAB/Simulink.

Εξάμηνο : 8o

Διδάσκοντες : Γ. Παπαλάμπρου