Δυναμική και Ταλαντώσεις Μηχανημάτων και Αξονικών Συστημάτων Πλοίου
Περιγραφή

Περιστρεφόμενα συστήματα σωμάτων με  περιορισμούς: Hamilton-Lagrangian μηχανική-δυναμική στοιχειωδών μηχανισμών  μετασχηματισμού δύναμης και κίνησης, φύση δυνάμεων περιορισμού κίνησης, σχετική κίνηση, και σχετικές δυνάμεις. Εισαγωγή στα γυροσκοπικά συστήματα, γυροσκοπικές ροπές αντίδρασης. Ανάλυση ταλαντώσεων συστημάτων σε περιστροφική κίνηση: (α) αρμονικός ταλαντωτής-συντονισμός και κρίσιμες ταχύτητες, (β) κυκλική διάταξη αρμονικών ταλαντωτών-εντοπισμός ταλαντώσεων σε πτερύγια ελίκων και άλλων μηχανημάτων, (γ) δοκοί, ράβδοι, και άξονες-συντονισμοί-κρίσιμες ταχύτητες, αντιδράσεις εδράνων σε γυροσκοπικές ροπές, (δ) ελαστικά κύματα σε περιστρεφόμενους άξονες. Έλεγχος και απόσβεση στρεπτικών ταλαντώσεων.
Μοντελοποίηση και δυναμική μηχανισμών μετάδοσης κίνησης και δυνάμεων εμβολοφόρων κινητήρων. Στρεπτικές ταλαντώσεις και κόπωση αξόνων, δίσκων, μειωτήρων, φρένων και συμπλεκτών. Έδρανα στήριξης,  ζυγοστάθμιση και ευθυγράμμιση συστημάτων αξόνων και δίσκων. Μοντελοποίηση εδράσεων και απομόνωση κραδασμών μεταξύ μηχανημάτων και κύριας κατασκευής. Δυναμική θραύση αξόνων και δίσκων με ρωγμές.
Εργαστηριακή Άσκηση: Στοιχεία τηλεμετρίας-ασύρματοι αισθητήρες επιτάχυνσης, μετρήσεις ταλαντώσεων στροφαλοφόρου άξονα.

Εξάμηνο : 7o

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/NAVAL1023

Διδάσκοντες : Ι. Γεωργίου

Προαπαιτούμενα :