Τεχνολογία Κραδασμών και Θορύβων στη Ναυπηγική και τη Ναυτική Μηχανολογία
Περιγραφή

Ανάλυση Ταλαντώσεων: Ιδιο-συχνότητες  συστημάτων  πολλών βαθμών ελευθέριας,  αριθμητική ολοκλήρωση εξισώσεων κίνησης. Τροποποίηση συστήματος:  Kανονικές και ιδιόμορφες διαταραχές,   απομόνωση εξαναγκασμένου συστήματος από ανεπιθύμητους κραδασμούς, έλεγχος κραδασμών μηχανημάτων πλοίου με ελαστικές εδράσεις από ελαστομερή και ενεργά υλικά.
Βασικά κυματικά   φαινόμενα    σε  στοιχειώδη  ελαστικά συνεχή (ράβδος , άξονας, δοκός): Διαμήκη και εγκάρσια αρμονικά κύματα, σχέσεις  κύματος και ταλάντωσης, μεταφορά ενέργειας, συμβολή-ανάκλαση-αντήχηση-μετάδοση κυμάτων, ταχύτητα ομάδος,  διασκορπιστικά και μη διασκορπιστικά μέσα. Βασικά κυματικά   φαινόμενα  σε ρευστά (αέρας, νερό): Επίπεδα και σφαιρικά κύματα πίεσης ρευστού, ένταση ήχου, σχέση ακουστικού κύματος και θορύβου, μοντελοποίηση πηγών θορύβου, κλίμακα decibel. Αλληλεπίδραση  κατασκευής και ρευστού: εκπομπή ήχου από κατασκευές σε ταλάντωση, διέγερση κατασκευής μέσω ηχητικών κυμάτων πίεσης. Θόρυβος λόγω κρούσης ελαστικών κατασκευών. Μέθοδοι μείωσης θορύβων σε χώρους πλοίου, ηχομονωτικά υλικά
Ανάλυση σημάτων ταλάντωσης και θορύβου: Σειρά  Fourier, συνεχής και διακριτός  μετασχηματισμός Fourier, o  αλγόριθμοs FFT (Fast Fourier Transform),  ανάλυση χρόνο-σειρών ταλαντώσεων από προσομοιώσεις και μετρήσεις.  Η έννοια του Wavelet.
Εφαρμογές: επιταχυνσιόμετρο, σεισμογράφος, παρακολούθηση δυναμικής κατασκευών με μεθόδους αυτόματου έλεγχου; μέθοδοι αναλυτικής προσέγγισης στρεπτικών ταλαντώσεων αξονικού συστήματος και ταλαντώσεων πτερυγίων έλικας/άξονα;  διάγνωση βλαβών σε μηχανήματα μέσω μετρήσεων κραδασμών και θορύβων,  μέθοδοι έλεγχου θορύβων και κραδασμών σε πλοία, πληροφορική και τεχνολογία «έξυπνων» υλικών για ανίχνευση και ανάλυση ταλαντώσεων και κυμάτων στους χώρους πλοίου./p>

Εξάμηνο : 9o

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/NAVAL1001

Διδάσκοντες : Ι. Γεωργίου

Προαπαιτούμενα : ή Δυναμική Ναυπηγικών Κατασκευών