Καύση
Περιγραφή

Στοιχεία κινητικής θεωρίας των αερίων, βασικές έννοιες φαινομένων μεταφοράς, Χημική Θερμοδυναμική, εισαγωγή στη Χημική Κινητική, εκρηκτικά όρια και οξειδωτικά χαρακτηριστικά καυσίμων, φλόγες προανάμιξης, φλόγες διάχυσης, έναυση, σχηματισμός ρύπων, εφαρμογές (καύση σε λέβητες και μηχανές εσωτερικής καύσεως).   
Το μάθημα περιλαμβάνει την προαιρετική εκπόνηση θεμάτων.

Εξάμηνο : 9o

Διδάσκοντες : Λ. Καϊκτσής