Εγκαταστάσεις Πρόωσης
Περιγραφή

Εισαγωγή στην Ναυτική Μηχανολογία.
Απαιτήσεις συστήματος προώσεως, Περιορισμοί. Διατάξεις μηχανών.
Βασικές αρχές πρόωσης, χαρακτηριστικές αντιστάσεως.
Χαρακτηριστικές διαφόρων κινητήρων προώσεως (Ατμοστρόβιλοι, αεριοστρόβιλοι,
Diesel, Ηλεκτρική πρόωση).
Συνεργασία έλικας και κινητήρα. Αναπόδιση.
Ναυτικοί κινητήρες Diesel, βασικά χαρακτηριστικά μεγέθη. Βοηθητικά συστήματα.
Πεδίο Ρυθμίσεως Λειτουργίας Μηχανής και Διάγραμμα φόρτισης.
Μελέτη προωστήριας εγκατάστασης. Επιλογή κύριας μηχανής.
Θερμικός Ισολογισμός, Ανάκτηση Θερμότητας. Καύση, Ρύποι.
Τεχνοοικονομική μελέτη εγκατάστασης.
Υπολογισμός κατανάλωσης καυσίμου και λιπαντικού. Αξιοπιστία.
Αξονικό σύστημα, μειωτήρες.

Εξάμηνο : 7o

Διδάσκοντες : Χ. Παπαδόπουλος, Γ. Παπαλάμπρου