Συστήματα και Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου (Δίκτυα, Υδραυλικά Συστήματα, Μηχανήματα Καταστρώματος)
Περιγραφή

Εισαγωγή στα δίκτυα σωληνώσεων πλοίου, τεχνικοί υπολογισμοί σωληνώσεων, εισαγωγή στη θεωρία των περιστροφικών αντλιών, υλικά σωληνώσεων πλοίων, περιγραφή δικτύων πλοίων, πλύση δεξαμενής με αργό πετρέλαιο (COW), συστήματα αδρανούς αερίου (IGS), πυροσβεστικά μέσα πλοίων, υδραυλικά συστήματα υψηλής πιέσως, βοηθητικά μηχανήματα πλοίου, εναλλάκτες θερμότητας,  στοιχεία ψύξης, στοιχεία κλιματισμού.
Το μάθημα περιλαμβάνει την προαιρετική εκπόνηση θεμάτων.

Εξάμηνο : 7o

Διδάσκοντες : Λ. Καϊκτσής