Ευστάθεια Διατοιχισμού και Υπόβαθρο Κανονισμών
Περιγραφή

Διαφοροποίησηση της δυναμικής απ΄ τη στατική ευστάθεια. Διασύνδεση με κλασσική θεωρία ευστάθειας. Ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων κίνησης διατοιχισμού πλοίου υπό την επίδραση ανέμου και κυματισμού. Ανάλυση γνωστών φαινομένων δυναμικής αστάθειας: συντονισμός σε πλευρικό κυματισμό, παραμετρική αστάθεια, αυθεντική απώλεια ευστάθειας και broaching σε διαμήκη κυματισμό. Αντιμετώπισή των ασταθειών με σχεδιαστικά και λειτουργικά μέσα. Απαιτήσεις κανονισμών και νεώτερες εξελίξεις. Αρχές πιθανοθεωρητικής και προσδιoριστικής (deterministic) αντιμετώπισης της αστάθειας μετά απο βλάβη. Εξέλιξη κανονισμών.
Το μάθημα περιλαμβάνει την εκπόνηση εργαστηριακών ασκήσεων.

Εξάμηνο : 9o

Διδάσκοντες : Κ. Σπύρου, N. Θεμελής