Μελέτη και Σχεδίαση Πλοίου με τη Βοήθεια Υπολογιστή
Περιγραφή

Συνοπτική ανασκόπηση μεθόδων γραμμικού και μη γραμμικού προγραμματισμού. Προβλήματα μελέτης και προμελέτης πλοίου ως προβλήματα μη γραμμικού προγραμματισμού. Μέθοδοι εξομάλυνσης ομάδας διδιάστατων καμπυλών (π.χ., νομείς,  ίσαλοι)  υπό σχεδιαστικές συνθήκες. Μέθοδοι εξομάλυνσης τρισδιάστατων καμπυλών και επιφανειών. Χρήση σχεδιαστικών πακέτων (TRIBON, AutoCAD).

Εξάμηνο : 9o

Διδάσκοντες : Α. Γκίνης

Προαπαιτούμενα : Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου Ι (Μεθοδολογία Προμελέτης Πλοίου) ή Συστήματα CAD/CAM για τη Σχεδίαση και Κατασκευή Πλοίων