Ανάλυση Ρίσκου και Αποτίμηση Περιβαλλοντικών Συνεπειών στις Θαλάσσιες Μεταφορές
Περιγραφή

Εισαγωγή και μελέτη στη ναυτική και θαλάσσια ασφάλεια. Ανάλυση των εννοιών SAFETY I και SAFETY II. Εισαγωγή και ανάλυση της μεθοδολογίας Formal Safety Assessment (FSA) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). Ανάλυση της μηχανοτεχνικής ρίσκου (risk engineering) και της έννοιας της επανατακτικότητας (resilience engineering)στις θαλάσσιες μεταφορές. Μελέτη και διαχείριση ρίσκου στη ναυτιλία: κοινωνικό ρίσκο, μεμονωμένο ρίσκο, αντιλαμβανόμενο ρίσκο και εκτίμηση συνεπειών (συμπεριλαμβανομένων στοιχείων από το περιβάλλον, ρύπανση από πετρέλαιο). Καταγραφή των διαστάσεων της διακινδύνευσης (ρίσκου) και μελέτη ορίων αποδοχής (για τη σχεδίαση και λειτουργία των πλοίων). Ποσοτικοποιημένες μεθοδολογίες για την ανάλυση, αποτίμηση και διαχείριση του ρίσκου (διακινδύνευσης) ? συμπεριλαμβανομένων αναλύσεων ρίσκου-ωφελειών. Ανάλυση ναυτικών ατυχημάτων. Στοιχεία βιωσιμότητας της ναυτιλίας. Παρουσίαση και κριτική ανάλυση κανονισμών για τη ναυτική και θαλάσσια ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος από πλοία. Οργάνωση αντιρρυπαντικών επιχειρήσεων και σχεδίαση/λειτουργία αντιρρυπαντικών σκαφών και εξοπλισμού.

Εξάμηνο : 9o

Διδάσκοντες : Ν. Βεντίκος