Μεταλλικά Υλικά
Περιγραφή
Χημικοί δεσμοί και κρυσταλλική δομή των μετάλλων. Ατέλειες της κρυσταλλικής δομής.
Κύριες φυσικές και μηχανικές ιδιότητες. Μηχανικές δοκιμές. Ιδιότητες επιφάνειας, μετροτεχνία. Διαγράμματα φάσεων σε ισορροπία. Μελέτη του διμερούς συστήματος Fe-C. Μετασχηματισμοί δομής στερεάς κατάστασης. Μέθοδοι σκλήρυνσης μεταλλικών υλικών. Θερμικές κατεργασίες μεταλλικών υλικών. Επιφανειακές κατεργασίες μεταλλικών υλικών. Βιομηχανικά κράματα (χάλυβες, χυτοσίδηροι, κράματα αλουμινίου, τιτανίου, χαλκού).

Εργαστήριο: Δύο υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις με τίτλους «Τεχνικές μετρήσεων» και «Ταυτοποίηση μεταλλικών κραμάτων», η δεύτερη με παράδοση τεχνικής έκθεσης.
Σύγγραμμα: «Επιστήμη και Τεχνολογία των Μεταλλικών Υλικών», Ι. Χρυσουλάκης και Δ. Παντελής, Εκδ. Παπασωτηρίου, Αθήνα, 2007.
Σημειώσεις Εργαστηρίου: «Τεχνικές μετρήσεων», Δ. Παντελής, ΕΜΠ, Αθήνα, 2014.
«Ταυτοποίηση μεταλλικών κραμάτων», ΕΜΠ, Αθήνα, 2013.

Εξάμηνο : 2o

Διδάσκοντες : Α. Ζερβάκη