Ηλεκτρονική
Περιγραφή

Μονωτήρες, ημιαγωγοί και μέταλλα. Χαρακτηριστικές διόδων  και εφαρμογές. Δίοδοι διασπάσεως, φωτοδίοδοι, δίοδοι εκπομπής φωτός, φωτοβολταϊκό φαινόμενο, ηλιακοί συσσωρευτές. Κυκλώματα διόδων, ανορθωτές. Χαρακτηριστικές τρανζίστορ και εφαρμογές. Το τρανζίστορ ως ενισχυτής   και ως δέκτης. Ψηφιακά κυκλώματα, λογικές πύλες. Τελεστικοί ενισχυτές και εφαρμογές.

Εξάμηνο : 8o

Διδάσκοντες : Ε. Καγιάφας