Επεξεργασία Πληροφοριών
Περιγραφή

Εισαγωγή στον προγραμματισμό με βάση τη γλώσσα Pascal. Δομημένος προγραμματισμός.

Εξάμηνο : 8o

Διδάσκοντες : Γ. Καμπουράκης