Στοιχεία Μηχανών Ι
Περιγραφή

Συνδετικά στοιχεία. Ελατήρια. ¶ξονες, ¶τρακτοι. Έδρανα, Ιμάντες.

Εξάμηνο : 9o

Διδάσκοντες : Β. Σπιτάς