Μεταφορά Θερμότητας ΙΙ
Περιγραφή

Θεωρία θερμικού οριακού στρώματος. Προχωρημένα θέματα ακτινοβολίας. Μαθηματική θεωρία της καύσης. Μεταφορά θερμότητας σε διφασικά συστήματα.

Εξάμηνο : 9o

Διδάσκοντες : Μ. Φούντη, Δ. Χουντάλας