Μεταφορά Θερμότητας Ι (Γενικές Αρχές & Εφαρμογές)
Περιγραφή

Εισαγωγή. Αγωγή (μόνιμη και χρονικά μεταβαλλόμενη). Συναγωγή. Ακτινοβολία. Διάχυση.

Εξάμηνο : 6o

Διδάσκοντες : Α. Σαγιά