Μεταφορά Θερμότητας Ι (Γενικές Αρχές & Εφαρμογές)
Περιγραφή

Εισαγωγή. Αγωγή (μόνιμη και χρονικά μεταβαλλόμενη). Συναγωγή. Ακτινοβολία. Διάχυση.

Εξάμηνο : 5o

Διδάσκοντες : Ε. Κορονάκη