Θερμοδυναμική Ι (Θερμοδυναμική μιας Συνιστώσας)
Περιγραφή

Γενικά. Ορισμοί. Πρώτο και δεύτερο Θερμοδυναμικό Αξίωμα. Τέλειο αέριο. Θερμοδυναμική δύο φάσεων. Πραγματικά αέρια. Θερμοδυναμικοί κύκλοι.

Εξάμηνο : 4o

Διδάσκοντες : Ε. Ρογδάκης, Ε. Κορονάκη