Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής ΙΙ
Περιγραφή

Η φύση των συστημάτων παραγωγής-αποθέματος. Γενική θεώρηση συστημάτων παραγωγής. Η πρόγνωση ζήτησης. Συνοπτικός προγραμματισμός. Προγραμματισμός γραμμών παραγωγής. Διαχείριση και έλεγχος αποθεμάτων.

Εξάμηνο : 9o

Διδάσκοντες : Η. Τατσιόπουλος