Επιχειρησιακή Έρευνα Ι
Περιγραφή

Αντικείμενο και μεθοδολογία. Προβλήματα κατανομής. Γραμμικός προγραμματισμός. Μη γραμμικός προγραμματισμός. Ανάλυση επενδύσεων.

Εξάμηνο : 8o

Διδάσκοντες : Κ. Κηρυττόπουλος, Σ. Πόνης