Οργάνωση Παραγωγής και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι
Περιγραφή

Εισαγωγή. Οι λειτουργίες της επιχείρησης. Η διοικητική οργάνωση. Οργάνωση της παραγωγής. Σχεδιασμός για την παραγωγή. Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγής. Η Λογιστική κόστους. ?Έλεγχος ποιότητος. Μελέτη εργασίας. Συντήρηση εγκαταστάσεων. Η οργάνωση του εργοστασίου.

Εξάμηνο : 9o

Διδάσκοντες : Η. Τατσιόπουλος, Ν. Μαρμαράς