Περιβάλλον και Ανάπτυξη
Περιγραφή

Διατμηματικό μάθημα που ασχολείται με τη διαχείριση περιβαλλοντολογικών προβλημάτων που ανακύπτουν από τις δραστηριότητες του μηχανικού.

Εξάμηνο : 8o

Διδάσκοντες : Γ. Τριανταφύλλου