Ανακοινώσεις Προπτυχιακών
Βρείτε εδώ το πρόγραμμα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (ΣΝΜΜ) να αποστείλουν στο e-mail επικοινωνίας της Διδάσκουσας dimitra@central.ntua.gr τις ακόλουθες σχετικές πληροφορίες ως 15 Μαΐου 2022:

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στην Αναπλήρωση Εργαστηριακών Ασκήσεων

Ονοματεπώνυμο (& αριθμό μητρώου) φοιτητή ΣΝΜΜ

Αριθμό & Τίτλο Άσκησης

ώστε να αντιμετωπιστούν εγκαίρως ενδεχόμενες ανάγκες αναπλήρωσης συμπληρωματικά στην ισχύουσα 26/5/2022.

Την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022 τα μαθήματα της Σχολής θα διεξαχθούν διαδικτυακά λόγω της πανελλαδικής 24ωρης απεργίας.
Το μάθημα Δυναμική Ναυπηγικών Κατασκευών του κ. Ι. Χατζηγεωργίου δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022 λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του Διδάσκοντα.
Βρείτε εδώ την ανακοίνωση
Όσες/οι φοιτήτριες/φοιτητές δεν κατέστη δυνατόν να αναλάβουν διπλωματική εργασία την τρέχουσα περίοδο, καλούνται να στείλουν έως τις 21 Μαρτίου σχετικό mail στον συγκαλλούντα την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Καθηγητή κ. Νικόλαο Τσούβαλη (tsouv@mail.ntua.gr), αναφέροντας κατά σειρά προτίμησης τους Τομείς στους οποίους επιθυμούν να αναλάβουν διπλωματική εργασία. Στη συνέχεια θα έλθουν σε επαφή μαζί τους τα αντίστοιχα μέλη της επιτροπής για παροχή συμβουλών και βοήθειας.

Για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας η ημερομηνία κατάθεσης αίτησης στη γραμματεία παρατείνεται μέχρι την Κυριακή 13 Μαρτίου 2022.

Μπορείτε να στείλετε την αίτησή σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretariat@naval.ntua.gr

Την αίτηση μπορείτε να τη βρείτε εδώ την ανακοίνωση.

Το μάθημα "Ενεργειακά Συστήματα Πλοίου" την Πε 10-3-2022, 10.45-12.10 και το μάθημα "Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές και Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο" την Πα 11-3-2022, 10.45-12.10 θα διεξαχθούν διαδικτυακά στην πλατφόρμα webex

meeting no: 137 308 8590

https://centralntua.webex.com/meet/jprousal

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση.